Author - For Ialinks

International News

မဂၤလာေဆာင္တဲ့ေန႔နဲ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမယ့္ေန႔က တစ္ရက္တည္းက်ေနရာ...

မဂၤလာပြဲေန႔သည္ လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသလို ပညာေရး စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္လည္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဘဝအတြက္...