Category - LOVE & RELATIONSHIP

LOVE & RELATIONSHIP

အိမ္ေထာင္သက္တမ္း၂၀ျပည့္သည္ထိ ကေလးမရေသာ္လည္း ဇနီးျဖစ္သူကို ႐ိုးမသြားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔အတူ ခ်စ္ေပးၿပီး ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္သို႔ စိတ္ရွည္စြာနဲ႔ လိုက္ေစာင့္ေပးေနသည့္ ခင္ပြန္း