သတင္းစံု

International News

ဇနီးျဖစ္သူရဲ႕ေဖာက္ျပန္မႈကို သိရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း သမီးေလးကိုလည္း...

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈတိုင္းသည္ ေနရာတိုင္းလိုလို ျဖစ္ေပၚေနေလ့ရွိရာ အခ်ိဳ႕က သားသမီးအရင္းမဟုတ္တာကို...