သတင္းစံု

Funny Photo

ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေတြဟာလုံးဝစိုးရိမ္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတာကိုသက္ေသျပေန...

ေလဟာညင္ညင္သာသာေလးသာတိုက္မယ္ဆိုပါကကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္အလြန္ေအးျမလွတဲ့ဆိုေပမယ့္ေလျပင္းေတြသာတိုက္ခတ္လာမယ...