သတင္းစံု

International News

သားႏွင့္သမီးကို အနီးကပ္ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ၿပီး လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ေအာင္...

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦးသည္ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ရွိလာၿပီးမွ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္...