သတင္းစံု

LOVE & RELATIONSHIP

အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာ သမီးေလးအေဖာ္ရေအာင္ ဆိုၿပီး အ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကို...

မိဘတိုင္းကေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေလးေတြကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ရင္း ထုတ္မေျပာလည္း...