သတင္းစံု

International News

ဖခင္ျဖစ္သူအလုပ္လုပ္သည့္ေနရာသို႔လိုက္သြားၿပီး အုတ္ခဲမ်ားသယ္ေပးကာ...

ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုအေပၚ သိတတ္နားလည္မႈသည္ အသက္အ႐ြယ္နဲ႔မဆိုင္ပဲ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ငယ္႐ြယ္စဥ္ကတည္းက...